Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Eago SPA. Prosimy także o wypełnienie druku reklamacyjnego, który można pobrać klikając tutaj.

2. Grupa ETC Dorota Szewczak jest firmą legalnie działającą na rynku i przestrzegającą uprawnień konsumenckich. Jeżeli montaż odbywa się przez naszą firmę, otrzymują Państwo 2-letnią gwarancję, realizowaną przez naszych serwisantów na terenie całego kraju. Oferujemy także serwis pogwarancyjny realizowany na terenie całego kraju,

3. jeśli w trakcie użytkowania ujawni się wada, prosimy o kontakt: biuro@eago-spa.pl,

4. zgodnie z Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 - ze zmianami), przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie oraz wysłanie go do nas przez upływem wskazanego terminu,

Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy można pobrać klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA.

5. w przypadku odstąpienia od zakupu, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (towar winien być zwrócony w stanie nie wykazującym śladów używania nie przekraczającego zwykły zarząd). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ul. Bartycka 24/26 pawilon 20 00-723 Warszawa