REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Grupa ETC Dorota Szewczak z siedzibą w Borowej Górze przy ul. Sosnowej 7 05-140 (Serock).


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Radosław Szewczak, REGON: 14674394, NIP: 691-217-23-89 zwanego dalej sprzedającym.

2. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego eago-spa.pl wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rodzielczosci 800x600 i wyświetlajacymi 256 kolorów oraz klawiaturą i urzadzeniem wskazującym.
4. Osoby korzystające ze strony www.eago-spa.pl nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
5. Grupa ETC - właściciel Sklepu Internetowego EAGO SPA - prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet oraz w salonie stacjonarnym. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Skrót KGO oznacza koszt gospodarowania odpadami wliczony w cenę produktu.
Informacja o cenie towaru podawana na stronie www.eago-spa.pl ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
6. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane wyłacznie na terytorium Polski.
7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
8. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 600068474, 601230059 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@eago-spa.pl.

II. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. EAGO SPA oświadcza, że bez zgody Klienta nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Klienta korzystającego z serwisu.
2. Klient dokonując rejestracji i zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: biuro@eago-spa.pl lub pocztą na adres firmy.
5. Akceptacja regulaminu oznacza że Klient składa oświadczenie niniejszej tresci: „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez eago-spa.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

III. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: biuro@eago-spa.pl lub telefoniczną 600068474, 601230059. 
2. Zamówienia realizowane (wysyłane) są w ciągu 24h.
3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. 
4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki wyszczególnione są na stronie: Dostawa
6. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

IV. WYSYŁKA

1. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wpłaty.

2. Jeśli wybiorą Państwo opcję dowozu z montażem, dostawa nastąpi uzgodnionego telefonicznie lub mailowo dnia,

3. zapewniamy także możliwość bezpłatnego odbioru osobistego w naszym salonie w Jabłonnej..

V. PŁATNOŚCI

Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto bankowe.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Podstawą przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym eago-spa.pl.
2. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy można pobrać klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
4. Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 
5. Produkt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.

6. Towar należy odesłać na adres:

EAGO SPA,
Aleje Jerozolimskie 185, pawilon 33
02-222Warszawa.

Opłatę za dostarczenie produktu pokrywa kupujący, który otrzyma jej zwrot po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
7. Przesyłki wysyłane do sklepu EAGO SPA należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.
8. Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej
- uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
2. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością EAGO SPA i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

 

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu: PrestaShop™